Romantické ubytování v domech
sbohatou historií

Služby

Parkování + snídaně + wi-fi

Parkování zdarma u penzionu nebo zdarma s naší kartou na P3 (300m, kamerově hlídané). Snídaně podáváme v renesančním sklepě s krbem. Ve všech pokojích je k dispozici Wi-Fi.

Sauna + vířivka + klimatizace

V některých pokojích můžete najít saunu nebo vířivku nebo také klimatizaci.

Zahrada + vinotéka + kuchyně

K dispozici je zahrada s posezením a vinotéka naplněná víny z Moravína, s.r.o. Valtice. V apartmánech jsou plně vybavené kuchyně.

Lokalita

Pension Athanor se nachází na malebném Plešiveckém náměstí jen 300 metrů od historického centra města Český Krumlov. Doba rozkvětu tohoto města je spojena s vládou pánů z Rožmberka (1302 - 1602), kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město. Do tváře města a zámku vtiskla svoji nenapodobitelnou podobu italská renesance. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V době Schwarzenberků získal Český Krumlov svou barokní podobu. Od 19. stol. se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu.

Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů s impozantní dominantou zámku nad meandrem Vltavy, vynikající výstavy umělců světoznámých jmen, koncerty, hudební festivaly, divadelní představení, hospůdky, kavárny i středověké krčmy, pestrá směs turistů z celého světa, to vše je Český Krumlov - malé ale zároveň kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou, obklopeno neporušenou, krásnou přírodou. Od roku 1992 je zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Historie

Dům č.p. 271 patří na Plešivci k nejstarším a má pravděpodobně středověkou minulost. Existoval nejspíše již před rokem 1569, přičemž první zjištěný vlastník nemovitosti byl Linhart Schulda (1569). Jednalo se podle ceny 70-80 kop grošů míšeňských o nenáročné malé stavení. Tehdy se na Plešivci nacházelo již 37 nemovitostí, které měly povahu hospodářských dvorců a stodol měšťanů jinak usedlých převážně ve vnitřním městě. Na Horním Plešivci však objekty obytné povahy mohly již od počátku převažovat. Což je pravděpodobně i situace našeho domu.

Historická dispozice nemovitosti naznačuje, že k zásadní proměně stavby muselo dojít v pozdně renesančním období, jak ukazuje šířkové rozvinutí budovy se střední chodbovou síní. Při jižním boku obytné části procházel zřejmě již tehdy průjezd do dvora s hospodářskými objekty.

Stále se jednalo o přízemní budovu, jehož hypotetickou zásadní přestavbu dokládá mimořádný nárůst ceny nemovitosti mezi lety 1596 až 1644. Pravděpodobně Simon Anders je autorem a investorem tehdejší pozdně renesanční přestavby. Ve 40. letech 17. století je poprvé zmiňována také zahrada jako příslušenství domu. Mezi roky 1729 -74 se uskutečnila barokní přestavba domu, při níž došlo ke zvýšení severního jádra budovy o podlaží.

Zajímavostí domu je, že dům byl po staletí obýván zejména kamnářskými mistry. V letech 1729 - 1767 zde působil dokonce dvorní kamnář Franz Kuffart. Kde se však nacházela kamnářská dílna není dosud jasné.

Architektura

Jedná se o patrový objekt nepravidelného půdorysného členění s valbovou střechou, krytou pálenou krytinou. Díky zvyšujícímu se terénu parcely se sklepní místnosti v přední části objektu stávají prostorami suterénními. Všechny místnosti v úrovni sklepů a přízemí jsou klenuté, v patře plochostropé. Okenní otvory jsou rámovány šambránami, dekorativně zdobenými střapci, volutkami, stylizovanými mušlemi a čabrakovými parapetními výplněmi.

Ve středověkém období zde existovala přízemní budova vymezená prostorami v linii vedlejšího domu č. p. 99, který je také středověkého původu a do roku 1893 byl dokonce součástí našeho domu. V renesančním období byl náš objekt rozšířen směrem do náměstí. Ve sklepě vznikl nový rozsáhlý sklepní prostor (dnešní jídelna) a v přízemí podobně velký sváteční pokoj (obývací pokoj apartmánu s vířivkou). V 18. století bylo nastavěno patro i se schodištěm. Fasáda získala barokní vzhled. V klasicistním období se zřejmě stavební úpravy omezily pouze na fasádu.

Historicky cenné prvky jsou zejména sklepní a přízemní středověké a renesanční prostory a konstrukce, kamenné dveřní ostění (L.P. 1692) s jednoduchou stuhou a kamenné ostění s dochovanými skobami po okenicích.

Kdo stojí za domy s duší?

Především lidé, kteří dokázali svůj sen, svoji myšlenku uvést do života. Náhoda tomu chtěla, že jsme koncem roku 2006 měli možnost poznat krásu Telče. Pohádková malebnost městečka mne a manželku uchvátila natolik, že jsme se rozhodli pokusit se užívat jeho krásu nejenom jako turisté, ale přímo i jako vlastníci některého ze skvostných domů přímo na náměstí. Příležitost se naskytla v roce 2007. Koupí historického domu č. p. 56 jsme mohli nahlédnout podrobněji do jeho historie, stavebního vývoje a zejména do osudu lidí, kteří v něm po staletí přebývali a dům vytvářeli. Každá generace zde zanechala svoji nesmazatelnou architektonickou stopu, svůj příběh a svoji duši. To vše nás hodně poznamenalo. Důležitým milníkem byl rok 2008, kdy jsme s manželkou ukončili náš dlouhodobý pracovní poměr a přemýšleli jsme o dalším životě. Starší syn Michal končil vysokou školu a hledal si svoje zaměstnání. Tehdy vzniklo rozhodnutí zkusit rodinné podnikání v oblasti cestovního ruchu a zhmotnit naše okouzlení starodávnými místy s geniem loci do projektu ubytování v historických domech. V roce 2009 se nám podařily získat další památkově cenné budovy v Českém Krumlově a Mikulově.

Byla založena společnost Athanor CZ s.r.o., která formálně zastřešila náš podnikatelský záměr. Technické a administrativní předpoklady pro podnikání byly tedy vytvořeny. Jen uvést myšlenku do života. Otevřením Pensionu Baltazar v Mikulově dne 9.3.2009 se sen přeměnil ve skutečnost. 1.1.2010 byl uveden do provozu Chornitzerův dům v Telči a magického dne 11.11.2011 byl otevřen Pension Athanor v Českém Krumlově. Vzhledem k tomu, že záměrem bylo vytvořit rodinný projekt, je zřejmé, že

rozhodující roli při realizaci záměru hrál rodinný tým, který v roce 2011 posílil i náš mladší syn Martin. Přesto rádi zmíníme některé partnery, kteří se významnou měrou podíleli na tváři projektu. Jde zejména o architekta Davida Maliňáka, který navrhoval interiéry našich domů v Telči a Českém Krumlově, pana Václava Pelikána ze stavební firmy Status Pelhřimov a pana Karla Mikalu z truhlářství KMT Míškovice. Ve slovníku se dočteme, že genius loci je latinské slovní spojení znamenající „duch místa“. V římské mytologii byl však genius loci označován duch či bůžek, ochraňující určité místo. Je tomu již téměř 10 let, kdy naše okouzlení starodávnými místy zplodilo myšlenku investovat do historických domů s duší. Vypadá to, že římská mytologie nelhala a náš bůžek stojí stále při nás. Důkazem toho jsou naši spokojení a vracející se hosté. Věříme, že tomu tak bude i nadále. Ruku k dílu musíme samozřejmě přiložit i my, celá naše rodina. Musíme si našeho bůžka šetřit.

Mnoho krásných vzpomínek na pobyt v Domech s duší přejí

 

Helena a Rudolf Jílkovi

Navštivte naše domy

Apartmány Athanor

Pension Athanor se nachází na malebném Plešiveckém náměstí 300 metrů od historického centra města Český Krumlov, které je od roku 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Křivolaké uličky, romantická zákoutí a unikátní komplex měšťanských domů, to vše je Český Krumlov.

Více informací
Chornitzerův dům

Chornitzerův dům se nachází uprostřed nejhezčího náměstí naší vlasti, náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Díky tomu, že si historické jádro města uchovalo svoji půvabnou tvář Zachariášových časů, bylo zapsáno v roce 1992 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Více informací
Pension Baltazar

Pension Baltazar se nachází v někdejší židovské čtvrti města Mikulov, v dolní části malebné ulice Husova. Tato ulice je důležitou součástí městské památkové rezervace. Staré židovské domy zde vytváří okouzlující scenérii, na kterou po staletí dohlíží mocný strážce Mikulova, starobylý dietrichsteinský zámek.

Více informací
Rezidence Adalbert

Rezidence Adalbert se nachází v městečku Valtice, v dolní části vinařské uličky Josefská. Valtice jsou malé vinařské město pyšnící se titulem „hlavní město vína“. Valtice a jeho okolí je součástí Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Více informací